نمونه پرونده عملی توزیع و فروش مشروبات الکلی
اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا شکواییه توزیع و فروش مشروبات الکلی مرجع رسیدگی : شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران شاکی : گزارش متهم : علیرضا ...... &...
شنبه، 10 خرداد 1399 - 11:01
نمونه پرونده عملی فسخ معامله و مطالبه وجه
متن دادخواست فسخ معامله و مطالبه وجه مرجع رسیدگی : شعبه پنجاه و نهم عمومی کلاسه پرونده : ..................... تاریخ رسیدگی : 91/10/1 خواهان : محسن .................. خوان...
یکشنبه، 24 فروردین 1399 - 11:40
پرونده عملی تعدیل و افزایش اجاره بها،ملک تجاری
متن دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها کلاسه پرونده : ........................... مرجع رسیدگی : شعبه چهارصد و هشت عمومی تهران تاریخ رسیدگی : 92/6/14 خواهان ها : 13 نفر ورثه م...
شنبه، 23 فروردین 1399 - 09:21
پرونده عملی جرم نگهداری مواد مخدر
متن شکواییه جرم نگهداری مواد مخدر مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه انقلاب تهران شاکی : گزارش مأمورین و شکایت دادستان متهم: اصغر ............ شماره پرونده: ..................
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 - 14:33
پرونده الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب
متن دادخواست الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب نام مجتمع قضايي : مجتمع قضايي شهيد باهنر کلاسه پرونده : ........................ خواهان : حسن ........ فرزند.... خوانده : شهر...
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 - 09:12
نمونه یک پرونده واخواهی از رای دادگاه بدوی
متن دادخواست واخواهی از دادنامه دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید باهنر کلاسه : ...................... وقت رسیدگی : 94/1/16 واخواه : موسی با وکالت علی ...........
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1399 - 16:04
پرونده صدور گواهی حصر وراثت - انحصار وراثت
متن دادخواست انحصار وراثت نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيد باهنر کلاسه پرونده : ............... شماره دادنامه : ........................ نام شعبه : 123 ...
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1399 - 11:32
پرونده عملی مطالبه دیه از کارفرما
متن دادخواست مطالبه دیه و حادثه حین کار دادخواست مطالبه دیه نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر کلاسه پرونده : ....................... شماره دادنامه : ............... ...
دوشنبه، 18 فروردین 1399 - 10:18
پرونده عملی تنفیذ وصیت نامه-وکیل متخصص وصیت نامه
تنـفــیـذ وصـیت نـــامـــه - تائید وصیت نامه عادی دادخواست تنفیذ وصیت نامه دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه : ....................... وقت رسیدگی : 93/12...
یکشنبه، 17 فروردین 1399 - 15:08
پرونده عملی کاهش سن و تاریخ تولد در شناسنامه
پرونده عملی کاهش سن شناسنامه ای دادخواست کم کردن سن،تاریخ تولد نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر کلاسه پرونده : .................. شماره دادنامه : ............. نا...
شنبه، 16 فروردین 1399 - 15:52
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها