پرونده و دادخواست واخواهی از رای دادگاه بدوی
راه های اعتراض به رای (واخواهی، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی) متن دادخواست واخواهی از رای دادگاه دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید باهنر کلاسه : ..........
ﺳﻪشنبه، 31 تیر 1399 - 16:04
نمونه پرونده عملی توزیع و فروش مشروبات الکلی
شاید بتوان گفت در هیچ کشوری در دنیا قانون گذار نسبت به مصرف مشروبات الکلی به اندازه کشور ایران حساس نیست تا آنجا که تحت شرایطی حتی مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شده است.در س...
ﺳﻪشنبه، 31 تیر 1399 - 11:01
نمونه پرونده عملی فسخ معامله و مطالبه وجه
متن دادخواست فسخ معامله و مطالبه وجه مرجع رسیدگی : شعبه پنجاه و نهم عمومی کلاسه پرونده : ..................... تاریخ رسیدگی : 91/10/1 خواهان : محسن .................. خوان...
یکشنبه، 24 فروردین 1399 - 11:40
پرونده عملی تعدیل و افزایش اجاره بها،ملک تجاری
متن دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها کلاسه پرونده : ........................... مرجع رسیدگی : شعبه چهارصد و هشت عمومی تهران تاریخ رسیدگی : 92/6/14 خواهان ها : 13 نفر ورثه م...
شنبه، 23 فروردین 1399 - 09:21
پرونده عملی جرم نگهداری مواد مخدر
متن شکواییه جرم نگهداری مواد مخدر مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه انقلاب تهران شاکی : گزارش مأمورین و شکایت دادستان متهم: اصغر ............ شماره پرونده: ..................
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 - 14:33
پرونده الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب
متن دادخواست الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب نام مجتمع قضايي : مجتمع قضايي شهيد باهنر کلاسه پرونده : ........................ خواهان : حسن ........ فرزند.... خوانده : شهر...
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 - 09:12
پرونده صدور گواهی حصر وراثت - انحصار وراثت
متن دادخواست انحصار وراثت نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيد باهنر کلاسه پرونده : ............... شماره دادنامه : ........................ نام شعبه : 123 ...
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1399 - 11:32
پرونده عملی مطالبه دیه از کارفرما
متن دادخواست مطالبه دیه و حادثه حین کار دادخواست مطالبه دیه نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر کلاسه پرونده : ....................... شماره دادنامه : ............... ...
دوشنبه، 18 فروردین 1399 - 10:18
پرونده عملی تنفیذ وصیت نامه-وکیل متخصص وصیت نامه
تنـفــیـذ وصـیت نـــامـــه - تائید وصیت نامه عادی دادخواست تنفیذ وصیت نامه دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه : ....................... وقت رسیدگی : 93/12...
یکشنبه، 17 فروردین 1399 - 15:08
پرونده عملی کاهش سن و تاریخ تولد در شناسنامه
پرونده عملی کاهش سن شناسنامه ای دادخواست کم کردن سن،تاریخ تولد نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر کلاسه پرونده : .................. شماره دادنامه : ............. نا...
شنبه، 16 فروردین 1399 - 15:52
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها