انتخاب وکیل در ایران - تهران

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1384 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید و خدمات حقوقی اینترنتی خود را از طریق وب سایت دادگران حامی از سال 86 آغاز نمود.این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده هادر نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود. همچنین این دفتر با عنایت به سکونت و اقامت تعداد زیادی از هموطنان در خارج از کشور و با توجه به تعلق مادی و معنوی این افراد به کشور عزیزمان ایران و داشتن مسایل و مشکلات حقوقی در این سرزمین یکی از اهداف خود را قبول وکالت و حل مشکلات این افراد قرار داده است.این دفتر خدمات حقوقی با انگیزه و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق افراد و قانون از قبول پرونده هایی که در آن حقی برای متقاضی به نظر نمی رسد و نیز پرونده های مرتبط با قاچاق و خرید و فروش و مصرف مواد مخدر امتناع نموده و نیز در پرونده های مالی به هیچ وجه با موکل شریک نمی شود. با هدف اصرار به حصول نتیجه به نفع موکلین تاکید بر قبول وکالت افرادی که توانایی تام پرداخت حق الوکاله را ندارند دفتر حقوقی دادگران حامی با حفظ حرمت و شان و منزلت حرفه وکالت با دوری از اخذ دستمزدهای حداقلی دور از شان و ارزش این حرفه، تمهیدات فراوانی از جمله تقسیط یا اعطای مهلت و اخذ دستمزد منصفانه را جهت تسهیل در پرداخت حق الوکاله برای موکلین و مراجعین خود در نظر گرفته است.

این دفتر خدمات حقوقی از سال 1386 به ارایه خدمات حقوقی اینترنتی از طریق وبسایت رسمی دادگران حامی پرداخته و از این طریق نقش بسزایی در تسهیل ارتباط و اطلاع رسانی حقوقی با ارایه خدماتی زیر به مخاطبان خود داشته است.

  • مشاوره حقوقی آنلاین
  • انتشار مقالات حقوقی
  • پیگیری اخبار حقوقی
  • معرفی خدمات حقوقی
  • ارایه نمونه فرم ها و نمونه قرادادها