دعاوی خانواندگی

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی با بهره گیری از وکلای خوشنام و مجرب خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی، در خصوص دعاوی خانوادگی، به شرح ذیل ارائه می نماید:

طلاق توافقی، طلاق یکطرفه، فسخ نکاح، ابطال نکاح مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، توقیف اموال (تامین خواسته)، ممنوع الخروج کردن بدهکار، مطالبه نفقه، طرح شکایت کیفری ترک انفاق و یا دفاع از آن، اجازه ازدواج مجدد، اجازه ازدواج دختر باکره (در فرضی که پدر اجازه ازدواج نمی دهد)، حضانت فرزند و سلب حضانت، ملاقات فرزند مشترک و سایر دعاوی و اختلافات خانوادگی.

نکته – کلیه امور و دعاوی خانوادگی از سوی این دفتر توسط دو وکیل پایه یک دادگستری  انجام می شود.

نکته – کلیه خدمات به انتخاب شما توسط وکیل خانم یا وکیل آقا انجام می شود.

نکته – در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق الوکاله، مبلغ مورد توافق قابل تقسیط است.

دفتر وکالت دادگران حامی