دعاوی کار و اداری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکت های تجاری خدمات زیر را به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می نماید.

  • اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و) (وکیل چک وکیل سفته وکیل تاجر)
  • اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم.
  • جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب.
  • درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور توقیف اموال و دارائیهای صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته).
  • طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری.
  • در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است.
  • در مورد درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب و حبس متهم علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و تحت شرایطی می توان توقیف اموال این افراد را هم درخواست نمود.
  • کلیه پرونده ها توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد پیگیری می شود.
  • در صورت تمایل پرونده شما توسط وکیل آقا و یا وکیل خانم قابل پیگیری است.
دفتر وکالت دادگران حامی