وکیل برای دعاوی کیفری و جزایی - وکیل دادسرا

 

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی با بهره گیری از وکلای خوشنام و مجرب خدمات حقوقی ویژۀ خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاورۀ حقوقی در خصوص کلیه دعاوی کیفری (جزایی) و دفاع از جرایم ارتکابی، به شرح ذیل ارائه می نماید:

  • کلیه جرایم علیه اموال از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب، صدور چک بلامحل و سایر جرایم مالی.
  • جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص.
  • جرایم علیه امنیت از قبیل جعل، محاربه، جاسوسی و
  • جرایم علیه خانواده از قبیل ­ ترک انفاق، عدم ثبت نکاح و سایر جرایم مرتبط و سایر دعاوی جزایی.
  • به طور کلی دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادسرا و محکمه جزایی.

نکته- کلیه دعاوی توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته بایک دستمزد انجام می شود.

نکته- در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق الوکاله، مبلغ مورد توافق قابل تقسیط است.

 

دفتر وکالت دادگران حامی