مطالب و مقالات حقوقی

دعاوی ملکی و غیر منقول

نمونه لایحه دفاعیه - الزام سازنده به تنظیم سند رسمی
در حال حاضر روش متداول برای ساخت آپارتمان این است که صاحبان املاک کلنگی به دلیل اینکه خود نمی توانند هزینه های ساخت را تقبل و تحمل نمایند اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با ...
پنجشنبه، 20 آبان 1400 - 15:30
لایحه - اعتراض به نظر کارشناسی مبلغ سرقفلی
در صورتی که قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به پایان برسد یا بعد از انقضاء مدت موجر یا مستاجر خواهان تخلیه باشند، موجر باید سرقفلی مستاجر را به نرخ روز ...
شنبه، 11 بهمن 1399 - 15:30
جستجوی مطلب مورد نظر