مطالب و مقالات حقوقی

جرایم و مجازات ها

لایحه دفاعیه سرقت نرم افزار - مالکیت معنوی
اطلاع از نکات مهم جرم خیانت در امانت متن لایحه دفاعیه سرقت نرم افزار - مالکیت معنوی بسمه تعالی ریاست محترم شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهرا...
دوشنبه، 15 دی 1399 - 15:30
لایحه تجدیدنظر خواهی مزاحمت - توهین
اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا لایحه دفاعیه - تجدیدنظر خواهی ایجاد مزاحمت و توهین رياست محترم شعبه 23 دادگاه تجديد نظراستان تهران با سلام و تقديم اح...
پنجشنبه، 11 دی 1399 - 15:30
شکایت رابطه نامشروع
اطلاع از نکات مهم شکایت ارتباط و رابطه ناشروع شکواییه ارتباط نامشروع شاکی : عرفان .... فرزند سعید .... به نشانی تهران ............ . مشتکی عنه : 1- پگاه...
یکشنبه، 07 دی 1399 - 15:30
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها