مطالب و مقالات حقوقی

تجار و شرکت ها

وکیل برای دعاوی تجاری - شرکت ها و تجار
دعاوی تجاری به ان دسته از دعاوی گفته می شود که حداقل یک طرف آن شخص تاجر است و به اعتبار تاجر بودن و با وصف تجارت در دادرسی حاضر می شود.دعوای خصوصی تاجر با اشخاص دیگر (مثلاً همسر خو...
یکشنبه، 15 تیر 1399 - 10:40
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها