مطالب و مقالات حقوقی
وکیل برای گواهی انحصار وراثت - تقسیم ماترک - تقسیم ارث
انحصار وراثت به معنای مشخص کردن ورثه متوفی توسط مراجع ذیصلاح است. مقررات مربوط به این موضوع در حقوق ایران در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است.بدون گواه...
یکشنبه، 26 مرداد 1399 - 10:44
وکیل برای دعاوی تجاری - شرکت ها و تجار
دعاوی تجاری به ان دسته از دعاوی گفته می شود که حداقل یک طرف آن شخص تاجر است و به اعتبار تاجر بودن و با وصف تجارت در دادرسی حاضر می شود.دعوای خصوصی تاجر با اشخاص دیگر (مثلاً همسر خو...
یکشنبه، 15 تیر 1399 - 10:40
تصرف در اموال مشاع و مشاعات آپارتمان
یک مجموعه آپارتمان به دو بخش کلی تقسیم می شود؛یکی قسمت های اختصاصی و داخا آپارتمان که متعلق به هر مالک به طور اختصاصی است و دیگر قسمت های اشتراکی و مشاعات که متعلق به تمامی مالکین ...
جمعه، 13 تیر 1399 - 22:24
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در خصوص کلیه دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از قرارداد خدمات زیر را ارائه می نماید: – کلیه دعاوی ناشی از خرید، فروش و اجاره املاک؛ از قبیل...
یکشنبه، 15 دی 1398 - 10:43
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها