خدمات حقوقی

دعاوی حقوقی

ما ارائه دهنده خدمات حقوقی در زمینه دعاوی ناشی از معاملات املاک و اموال غیر منقول و به اصطلاح، دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از قراردادها هستیم.

دعاوی کیفری

ما ارائه دهنده خدمات حقوقی در زمینه کلیه دعاوی کیفری (جزایی) و دفاع از جرایم ارتکابی هستیم.

دعاوی خانواده

ما ارائه دهنده خدمات حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی هستیم.

ایرانیان مقیم خارج

ما آماده ی یگیری تمامی امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور هستیم و خدمات حقوقی متنوعی را از سال 2019 به ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می دهیم.

دعاوی ناشی از ارث

مقررات مربوط به انحصار وراثت در حقوق ایران در قانون تصدیق انحصار وراثت و قانون امور حسبی آمده است که ما میتوانیم خدماتی حرفه ای در این زمینه ارائه دهیم

دعاوی کار و اداری

از جمله خدمات ما پیگیری دعاوی مربوط به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکت های تجاری می باشد.